Glacier White and Argyle Pink Diamond Earrings

POA

Exquisite Glacier White and Argyle Pink Diamond Earrings.

Glacier Cut White Diamonds
Round Brilliant Cut White Diamonds
Argyle Pink Round Brilliant Cut Diamonds
White Gold

Add to Wishlist
Add to Wishlist

 Print